Ansökan till Musikugglan 

Välkommen!

    

Musikugglan/Porten är en fristående f-9 skola med integrerad skolbarnomsorg. Vi inriktar oss på musik, drama och miljö, för att skapa glädje och gemenskap i skolarbetet. Det ska vara roligt att inhämta kunskap, och dessa kunskaper ska eleverna ha nytta av både i vardagen och i sina kommande studier. Miljöarbetet genomsyrar vardagen och är en naturlig del i det dagliga arbetet.

Vi ger mycket tid till den enskilda individens utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Samtliga vuxna har tillsammans med eleverna ett gemensamt ansvar för den sociala miljön. Vi i personalen finns på plats för att välkomna eleverna redan innan skolan börjar på morgonen, och vi prioriterar en hög vuxennärvaro under hela dagen. Delaktighet från föräldrar, elever och personal ger en öppen skola, där alla känner sig välkomna, och tillsammans skapar vi en skola i ständig utveckling. 

Läs vår webbtidning!

Ledighetsansökan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsatt distansundervisning för Musikugglans högstadium under vecka 11-14

 

Distansundervisning för Musikugglans högstadium

Vecka 11

Närundervisning år 9.

Närundervisning år 7.

Distansundervisning år 8.

 

Vecka 12

Distansundervisning år 7.

Närundervisning år 8.

Närundervisning år 9.

 

Påsklov vecka 13.

 

Vecka 14

Närundervisning år 7.

Distansundervisning år 8.

Närundervisning år 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö - Musik - Kultur