Ansökan till Musikugglan 

Välkommen!

    

Musikugglan/Porten är en fristående f-9 skola med integrerad skolbarnomsorg. Vi inriktar oss på musik, drama och miljö, för att skapa glädje och gemenskap i skolarbetet. Det ska vara roligt att inhämta kunskap, och dessa kunskaper ska eleverna ha nytta av både i vardagen och i sina kommande studier. Miljöarbetet genomsyrar vardagen och är en naturlig del i det dagliga arbetet.

Vi ger mycket tid till den enskilda individens utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Samtliga vuxna har tillsammans med eleverna ett gemensamt ansvar för den sociala miljön. Vi i personalen finns på plats för att välkomna eleverna redan innan skolan börjar på morgonen, och vi prioriterar en hög vuxennärvaro under hela dagen. Delaktighet från föräldrar, elever och personal ger en öppen skola, där alla känner sig välkomna, och tillsammans skapar vi en skola i ständig utveckling. 

Läs vår webbtidning!

Ledighetsansökan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid frånvaro kollar du upp vad du missar i classroom. Hör av dig till din lärare  om något är oklart.

Studiedag: 25/5

Skolavslutning 11 juni kl 11.00-12.30. På grund av Covid-19 kommer vårdnadshavare inte att kunna delta. Det är mycket tråkigt att vi inte kan ta emot er men det är av stor vikt att ni följer dessa restriktioner för att avslutningen ska avlöpa så smidigt som möjligt. EV hämtning och lämning kommer att ske vid bussfickan för 4-9 (gamla vaktmästarbostaden vid Wämöskolan).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö - Musik - Kultur