Ansökan till Musikugglan 

Välkommen!

    

Musikugglan/Porten är en fristående f-9 skola med integrerad skolbarnomsorg. Vi inriktar oss på musik, drama och miljö, för att skapa glädje och gemenskap i skolarbetet. Det ska vara roligt att inhämta kunskap, och dessa kunskaper ska eleverna ha nytta av både i vardagen och i sina kommande studier. Miljöarbetet genomsyrar vardagen och är en naturlig del i det dagliga arbetet.

Vi ger mycket tid till den enskilda individens utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Samtliga vuxna har tillsammans med eleverna ett gemensamt ansvar för den sociala miljön. Vi i personalen finns på plats för att välkomna eleverna redan innan skolan börjar på morgonen, och vi prioriterar en hög vuxennärvaro under hela dagen. Delaktighet från föräldrar, elever och personal ger en öppen skola, där alla känner sig välkomna, och tillsammans skapar vi en skola i ständig utveckling. 

Läs vår webbtidning!

Ledighetsansökan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Viktiga datum våren 2018:

Påsklov vecka 14 (efter påsk)

Klämdag måndag 30 april och fredag 11 maj

Studiedagar vt18: fredag 13/4 och fredag 18/5 

VIKTIGT!

Måndagen den 9/4 ska Portens elever få gå musikteatern Traveling John i stadsbibliotekets hörsal.

Klass 7A, 8A och 9B startar sin skoldag inne på stadsbiblioteket kl 8.45, teatern börjar kl 9.00.

Klass7B, 8B och 9A kommer se den kl 10.45. Dessa elever startar sin dag i skolan som vanligt på skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö - Musik - Kultur