Välkommen!

Musikugglan är en fristående f-9 skola med integrerad skolbarnomsorg. Vi inriktar oss på musik, drama och miljö, för att skapa glädje och gemenskap i skolarbetet. Det ska vara roligt att inhämta kunskap, och dessa kunskaper ska eleverna ha nytta av både i vardagen och i sina kommande studier. Miljöarbetet genomsyrar vardagen och är en naturlig del i det dagliga arbetet.      

Vi ger mycket tid till den enskilda individens utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Samtliga vuxna har tillsammans med eleverna ett gemensamt ansvar för den sociala miljön. Vi i personalen finns på plats för att välkomna eleverna redan innan skolan börjar på morgonen, och vi prioriterar en hög vuxennärvaro under hela dagen. Delaktighet från föräldrar, elever och personal ger en öppen skola, där alla känner sig välkomna, och tillsammans skapar vi en skola i ständig utveckling.

 

Sjukanmälan: Sker via infomentor

Läs vår webbtidning!

Ansökan till Musikugglan/Porten

 

OBS! Fritidshemmens dag i Wämöparken kl.13-16 imorgon 14 maj.

Fritids stängt 13 juni hela dagen (Skolavslutning)
Fritids stängt 13 september 2024 (planeringsdag)

Vårens studiedagar är tisdag den 30 april och fredag den 24 maj. 


Läsårstiderna för 2024- 2025
finns under fliken "Händer på ugglan"

 

Terminens föräldramöten F-6 och fritids.

Föräldramöten:
Förskoleklasserna:
 OBS! Ny tid Måndag 25 mars kl.18.00-19.30 i klassrummet
1:or:
4 mars kl.18.00 i klassrummet
2:or: 14 mars kl.18-19.30
3:or: 5 februari kl.18 i matsalen   (Nationella prov i 3:an 11 mars-17 maj)
4-6: 

Informationsmöte för förskoleklass 2024-25: 
Onsdag den 17/1 -24 kl.18.30- 19.30 i matsalen

Öppet hus
i fsk A och B (klassrummen) för fsk 2024-25: Torsdagen den 25/1 -24  kl.17.30-19.00  


Föräldramöte Förskoleklass 2024-25:
Måndagen den 20 maj kl.18.30-ca.19.30 (förskoleklassens lokaler)
Besöksdag förskoleklass 2024-25:
Tisdagen den 21 maj kl.9.00-11.00
Besöksdagar på fritids: V.22 (måndag-torsdag)

Utvecklingsamtalsveckor:

Förskoleklass: v.19-22 
Mappkväll:
29 april i klassrummet kl.17-18.30
1:or: Utvecklingssamtal v. 11-13
2:or: Utvecklingssamtal v. 16-18
3:or: Utvecklingssamtal v. 9-10
4:or: Utvecklingssamtal v.
5:or: Utvecklingssamtal v.
6:or: Utvecklingssamtal v.


Skol och fritidsrådsmöten:
24 januari 2024 kl.18.00
10 april 2024 kl.18.00


Studiedagar:
Tisdagen den 30 april
Fredagen den 24 maj
Miljö - Musik - Kultur