Välkommen!

Musikugglan är en fristående f-9 skola med integrerad skolbarnomsorg. Vi inriktar oss på musik, drama och miljö, för att skapa glädje och gemenskap i skolarbetet. Det ska vara roligt att inhämta kunskap, och dessa kunskaper ska eleverna ha nytta av både i vardagen och i sina kommande studier. Miljöarbetet genomsyrar vardagen och är en naturlig del i det dagliga arbetet.      

Vi ger mycket tid till den enskilda individens utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Samtliga vuxna har tillsammans med eleverna ett gemensamt ansvar för den sociala miljön. Vi i personalen finns på plats för att välkomna eleverna redan innan skolan börjar på morgonen, och vi prioriterar en hög vuxennärvaro under hela dagen. Delaktighet från föräldrar, elever och personal ger en öppen skola, där alla känner sig välkomna, och tillsammans skapar vi en skola i ständig utveckling.

 

Sjukanmälan: Sker via infomentor

Läs vår webbtidning!

Ansökan till Musikugglan/Porten

Hej! Onsdagen den 20 december kommer vi ha Musikugglans jul/ terminsavslutning på sen eftermiddag/kväll.
Denna dag kommer alla barn att sluta skolan kl.13.00 och fritids är bara öppet på morgonen.
Tider och mer info om julavslutningen kommer senare.
// Ola

Fritids stängt onsdagen den 10 januari 2024.

 


Läsårstiderna för 2023- 2024
finns under fliken "Händer på ugglan"

 

Terminens föräldramöten F-6 och fritids.

Föräldramöten:
Förskoleklasserna:

1:or: 

2:or:
3:or
4-6: 

Informationsmöte för förskoleklass 2024-25:  Onsdag den17/1 -24 kl.18.30- 19.30 i matsalen
Öppet hus i fsk A och B (klassrummen) för fsk 2024-25: Torsdagen den 25/1 -24  kl.17.30-19.00  


Föräldramöte Förskoleklass 2024-25:

Besöksdag förskoleklass 2024-25:

Besöksdagar på fritids:

Utvecklingsamtalsveckor:

Förskoleklass:
Mappkväll:

1:or: Utvecklingssamtal v.41-43
2:or: Utvecklingssamtal v.46-48
3:or: Utvecklingssamtal v.41-43
4:or: Utvecklingssamtal v.42-43
5:or: Utvecklingssamtal v.45-47
6:or: Utvecklingssamtal v.46-47


Skol och fritidsrådsmöten:
24 januari 2024 kl.18.00


Studiedagar:

Miljö - Musik - Kultur