OBS
Välkommen!

Musikugglan är en fristående f-9 skola med integrerad skolbarnomsorg. Vi inriktar oss på musik, drama och miljö, för att skapa glädje och gemenskap i skolarbetet. Det ska vara roligt att inhämta kunskap, och dessa kunskaper ska eleverna ha nytta av både i vardagen och i sina kommande studier. Miljöarbetet genomsyrar vardagen och är en naturlig del i det dagliga arbetet.      

Vi ger mycket tid till den enskilda individens utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Samtliga vuxna har tillsammans med eleverna ett gemensamt ansvar för den sociala miljön. Vi i personalen finns på plats för att välkomna eleverna redan innan skolan börjar på morgonen, och vi prioriterar en hög vuxennärvaro under hela dagen. Delaktighet från föräldrar, elever och personal ger en öppen skola, där alla känner sig välkomna, och tillsammans skapar vi en skola i ständig utveckling.

 

Sjukanmälan: Sker via infomentor

Läs vår webbtidning!

Ledighetsansökan

Ansökan till Musikugglan/Porten

Hej alla fritids föräldrar! 
Sommaren och semestertider är inte långt borta nu. Vi behöver att ni fyller i ert barns eventuellt ledighet och tider på infomentor för veckorna 24 (14 juni) -34 (27 aug) senast måndag den 19 april. De veckorna barnet  kommer att vara ledigt fyll i med ledigt annars fyll i barnets tider som vanligt.
Skolan slutar torsdagen den 10 juni och startar igen tisdagen den 24 augusti.

Kom ihåg att fredagen den 14 maj är en så kallad "klämdag" då skolan är stängd och fritids är öppet. Fyll redan nu i den dagen också på infomentor om ni har möjlighet och vet redan nu om barnet är ledigt eller behöver omsorg.

Med vänlig hälsning! 
Ola Läsårstiderna för 2021- 2022
finns under fliken "Händer på ugglan"

OBS! Onsdagen den 12 maj har fritids stängt hela dagen.

Terminens föräldramöten F-6 och fritids.

Mappkväll förskoleklass:

Föräldramöten:
Förskoleklasserna:

1:or: 
2:or: 
3:or:
4-6: 
Utvecklingsamtalsveckor:
Förskoleklass: 
1:or: 
2:or: 
3:or: 
4:or: 
5:or: 
6:or: Skol och fritidsrådsmöten:
21 september 2021 kl.18.00

Miljörådsmöten:


Studiedagar:
Måndagen den 1 Mars. (Fritids har öppet hela dagen)
Onsdagen den 12 maj  (Fritids har stängt hela dagen)


Besöksdagar för förskoleklass 2021-22:

Miljö - Musik - Kultur