OBS
Välkommen!

Musikugglan är en fristående f-9 skola med integrerad skolbarnomsorg. Vi inriktar oss på musik, drama och miljö, för att skapa glädje och gemenskap i skolarbetet. Det ska vara roligt att inhämta kunskap, och dessa kunskaper ska eleverna ha nytta av både i vardagen och i sina kommande studier. Miljöarbetet genomsyrar vardagen och är en naturlig del i det dagliga arbetet.      

Vi ger mycket tid till den enskilda individens utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Samtliga vuxna har tillsammans med eleverna ett gemensamt ansvar för den sociala miljön. Vi i personalen finns på plats för att välkomna eleverna redan innan skolan börjar på morgonen, och vi prioriterar en hög vuxennärvaro under hela dagen. Delaktighet från föräldrar, elever och personal ger en öppen skola, där alla känner sig välkomna, och tillsammans skapar vi en skola i ständig utveckling.

 

Sjukanmälan: Sker på telefon 0455-655900 mellan klockan 07.00 och 08.15 första sjukdagen.
Friskanmälan: Sker på telefon 0455-655900 eller på friskanmalan@tantgron.nu senast 8.15 den dagen barnet är tillbaka.

Läs vår webbtidning!

Ansökan till Musikugglan

Ledighetsansökan

Ansökan om modersmålsundervisning

Hej!

Nästa vecka (v.8) är det sportlov. Denna vecka är det ingen skola men fritids har öppet kl.06.00-18.00. Öppning och frukost sker på Visugglan för alla barn denna vecka. (Obs! Ingen öppning eller frukost för Klangugglan och Rockugglan i matsalen) Klangugglan och Rockugglan öppnar sen sina avdelningar kl.08.00.

Vi önskar er alla ett härligt sportlov.
all personal på Musikugglans fritidshem

 
OBS! Läsårstiderna för 2019-20 ligger nu ute under fliken "Händer på Ugglan".

 

 

Detta är länken till modersmålsundervisning som Karlskrona kommun anordnar

Ansökan till modersmålsundervisning:

Modersmål på arabiska anordnas på Musikugglan med
start måndagen den 18 september kl.14-15 för f-3 och kl.15-16 för 4-9.
Lärare är Sawsan Aljaret.
Anmälan sker till bitr. rektor Stina Erserum 0733-218001

 

Terminens föräldramöten F-6 och fritids.
Förskoleklass
: Tisdag den 12 mars
Mappkväll förskoleklass: Måndag den 29 april
1:or: Tisdag den 2 april
2:or: Tisdag den 9 april
3:or: Måndag den 4 februari OBS!! Inställt. Återkommer om tid.
4:or:
5:or:
6:or:


Förskoleklass 2019-20:
Föräldramöte:
Måndag 13 maj
Besöksdag Förskoleklass B 2019-20 :
Onsdag 15 maj kl.9.00-11.00
Besöksdag Förskoleklass A 2019-20:
Torsdag den 16 maj kl.09.00-11.00
Välkomna!

Utvecklingsamtalsveckor:
Förskoleklass: Vecka 19-21
1:or: Vecka 18-20
2:or: Vecka 12-14
3:or: Vecka 10-12
4:or:
5:or:
6:or:Skol och fritidsrådsmöten:
4 mars 2019 kl.18.30 i matsalen


Miljörådsmöten:
22 januari kl.17.00 på 3-6 (vid förhinder maila malin.koski@tantgron.nu)

Studiedagar:


 
 
Miljö - Musik - Kultur