OBS
Välkommen!

Musikugglan är en fristående f-9 skola med integrerad skolbarnomsorg. Vi inriktar oss på musik, drama och miljö, för att skapa glädje och gemenskap i skolarbetet. Det ska vara roligt att inhämta kunskap, och dessa kunskaper ska eleverna ha nytta av både i vardagen och i sina kommande studier. Miljöarbetet genomsyrar vardagen och är en naturlig del i det dagliga arbetet.      

Vi ger mycket tid till den enskilda individens utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Samtliga vuxna har tillsammans med eleverna ett gemensamt ansvar för den sociala miljön. Vi i personalen finns på plats för att välkomna eleverna redan innan skolan börjar på morgonen, och vi prioriterar en hög vuxennärvaro under hela dagen. Delaktighet från föräldrar, elever och personal ger en öppen skola, där alla känner sig välkomna, och tillsammans skapar vi en skola i ständig utveckling.

 

Sjukanmälan: Sker på telefon 0455-655900 mellan klockan 07.00 och 08.15 första sjukdagen.
Friskanmälan: Sker på telefon 0455-655900 eller på friskanmalan@tantgron.nu senast 8.15 den dagen barnet är tillbaka.

Läs vår webbtidning!

Ledighetsansökan

Ansökan till Musikugglan/Porten

 Formulär om sommarvistelse på fritids

https://forms.gle/8FYp6P38waNvfBSHA

 

Skolavslutning F-9 

Skolavslutning på Musikugglan den 11 juni 2020

På grund av rådande omständigheter när det gäller  covid-19 kommer vi att förändra  skolavslutningen  i år. Vi kommer att  ha en vanlig skoldag och dagen kommer istället att innehålla lite extra festligheter men då endast för eleverna.

Här kommer sluttider för våra elever F-6. Fritids har öppet som vanligt denna dag.

Förskoleklass: 8.30-12.00

Åk 1: 8.30-12.30

Åk 2 : 8.30-13.00

Åk  3: 8.30-12.30

Åk 4: 8.30-12.45

Åk 5. 8.30-13.00

Åk 6 8.30 -13.00

Åk 7 11.00-12.30

Åk 8 11.00-12.30

Åk 9 11.00-12.30

Morgonfritids är öppet som vanligt. Drop-in tid 7.45-8.30. Själva lektionerna påbörjas kl 8.30 denna dag

Mvh Ledningen på Musikugglan.

 

 

 

Modersmål på arabiska anordnas på Musikugglan med 

start måndagen den 18 september kl.14-15 för f-3 och kl.15-16 för 4-9.
Lärare är Sawsan Aljaret och Sanaa Gaber
Anmälan sker till bitr. rektor Stina Erserum 0733-218001

 

Terminens föräldramöten F-6 och fritids.

Mappkväll förskoleklass:Tisdagen den 21 april kl.18.00-ca.20.00 OBS! Inställt

Föräldramöten:
Förskoleklasserna 2020-21:  Torsdagen den 28 maj kl. 18.30-ca.20.00 OBS! Inställt

1:or: Tisdagen den 31 mars kl.18.30 OBS! Inställt
2:or: Torsdagen den 26 mars kl. 18.00 OBS! Inställt
3:or: Tisdagen den 4 februari kl.18.30 OBS! Inställt
4-6: Tisdag en den 24 mars kl.18-20  OBS! Inställt
Utvecklingsamtalsveckor:
Förskoleklass: v.18-20
1:or: v.12-14
2:or: v.16-18
3:or: v.11-13
4:or: v.17-19
5:or: v.16-17
6:or: v.13-14 Skol och fritidsrådsmöten:

Miljörådsmöten:


Studiedagar:
Torsdag 30 april 2020
Måndag 25 maj 2020

Inskolningsvecka på fritids 25 maj-28 maj (V.22) OBS! Inställt


Besöksdagar för förskoleklass 2020-21:
Tisdag den 19 maj förskoleklass A 2020-21 kl.09.00-11.00  OBS! Inställt
Onsdag den 20 maj förskoleklass B 2020-21 kl.09.00-11.00 OBS! Inställt

Fredag 1 maj: Skola och fritids stängt
Torsdag 21 maj: Kristi himmelfärdsdag ( skola och fritids stängt)
Fredag 22 maj: Klämdag ( skolan stängd, fritids öpppet)


Miljö - Musik - Kultur