Välkommen!

Musikugglan är en fristående f-9 skola med integrerad skolbarnomsorg. Vi inriktar oss på musik, drama och miljö, för att skapa glädje och gemenskap i skolarbetet. Det ska vara roligt att inhämta kunskap, och dessa kunskaper ska eleverna ha nytta av både i vardagen och i sina kommande studier. Miljöarbetet genomsyrar vardagen och är en naturlig del i det dagliga arbetet.      

Vi ger mycket tid till den enskilda individens utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Samtliga vuxna har tillsammans med eleverna ett gemensamt ansvar för den sociala miljön. Vi i personalen finns på plats för att välkomna eleverna redan innan skolan börjar på morgonen, och vi prioriterar en hög vuxennärvaro under hela dagen. Delaktighet från föräldrar, elever och personal ger en öppen skola, där alla känner sig välkomna, och tillsammans skapar vi en skola i ständig utveckling.

 

Sjukanmälan: Sker via infomentor

Läs vår webbtidning!

Ledighetsansökan

Ansökan till Musikugglan/Porten

Läsårstiderna för 2023- 2024

finns under fliken "Händer på ugglan"

 

Terminens föräldramöten F-6 och fritids.

Föräldramöten: våren 2023
Förskoleklasserna:
13 februari 18-19.30
1:or:
3 april 18-19.30
2:or: 8 mars 18-19.30
3:or: 13 mars 18-19.30 (OBS mötet ändrat från 6 mars)
4-6: 


Föräldramöte Förskoleklass 2023-24:
22 maj 18-19.30
Besöksdag förskoleklass 2023-24:
23 maj  kl.9-11
Besöksdagar på fritids: Under v.22

Utvecklingsamtalsveckor:

Förskoleklass: vecka 18-21
Mappkväll:
26 april kl.17.30-19
1:or: vecka 11,12,13
2:or: vecka 14, 16,17,18
3:or: vecka 6 och 7
4:or: 
5:or: 
6:or: 


Skol och fritidsrådsmöten:

Miljörådsmöten:


Studiedagar:
Torsdag 6 april  ( skola stängd fritids öppet)  
Onsdag 17 maj  ( skola/fritids stängt)
Miljö - Musik - Kultur