OBS
Välkommen!

Musikugglan är en fristående f-9 skola med integrerad skolbarnomsorg. Vi inriktar oss på musik, drama och miljö, för att skapa glädje och gemenskap i skolarbetet. Det ska vara roligt att inhämta kunskap, och dessa kunskaper ska eleverna ha nytta av både i vardagen och i sina kommande studier. Miljöarbetet genomsyrar vardagen och är en naturlig del i det dagliga arbetet.      

Vi ger mycket tid till den enskilda individens utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Samtliga vuxna har tillsammans med eleverna ett gemensamt ansvar för den sociala miljön. Vi i personalen finns på plats för att välkomna eleverna redan innan skolan börjar på morgonen, och vi prioriterar en hög vuxennärvaro under hela dagen. Delaktighet från föräldrar, elever och personal ger en öppen skola, där alla känner sig välkomna, och tillsammans skapar vi en skola i ständig utveckling.

 

Sjukanmälan: Sker på telefon 0455-655900 mellan klockan 07.00 och 08.15 första sjukdagen.
Friskanmälan: Sker på telefon 0455-655900 eller på friskanmalan@tantgron.nu senast 8.15 den dagen barnet är tillbaka.

Läs vår webbtidning!

Ledighetsansökan

Ansökan till Musikugglan/Porten

 

Sommarfritids


Hej! 

Fredagen den 12 juni och vecka 25 öppnar vi kl.06.00 och serverar frukost både i matsalen och på Visugglan. I matsalen för klass 2-6 som vanligt och på Visugglan för F-1.
Från vecka 26 (22 juni)- fredag v.32 (7 augusti) öppnar vi och serverar frukost för alla fritidsbarn på Visugglan.
Vecka 25 är alla avdelningar öppna.
Vecka 26 och v.27 är Vis, Ton och Rockugglan öppna
Vecka 28-v.31 är bara Vis och Tonugglan öppna
Vecka 32: Är Vis, Ton och Rockugglan öppna.
Vecka 33: Är alla avdelningar öppna med sina " nya barn"

Ansvarig för fritids i sommar är: 
V.25 och 26: Catharina Svensson
V.27: Ulrika Andersson
V.28: Catharina Svensson
V.29-31: Christoffer Johansson
V.32: Carolin Richardsson

Om ditt barn blir ledigt eller ni behöver komma i kontakt med oss så ring Visugglans mobil 0731-551520.

Vi vill passa på och önska er en härlig sommar och tacka er alla för ett gott samarbete under året.

//Ola och all fritidspersonal på Musikugglan/Tant grön AB

 

Terminens föräldramöten F-6 och fritids.

Mappkväll förskoleklass:

Föräldramöten:
Förskoleklasserna:

1:or: 
2:or: 
3:or:
4-6: 
Utvecklingsamtalsveckor:
Förskoleklass: v.18-20
1:or: v.12-14
2:or: v.16-18
3:or: v.11-13
4:or: v.17-19
5:or: v.16-17
6:or: v.13-14 Skol och fritidsrådsmöten:

Miljörådsmöten:


Studiedagar:
Torsdag 30 april 2020
Måndag 25 maj 2020Besöksdagar för förskoleklass 2020-21:

Miljö - Musik - Kultur