VÄLKOMMEN TILL SKÄRFVA FÖRSKOLA!

 

fallskärm

 

Vi är en förskola med två avdelningar, Skärvan med barn i åldrarna 1-3 år och Flisan med 3-5 åringar. Idag är vi sju pedagoger fördelade på de olika avdelningarna.

Vår verksamhet bygger på vår inriktning "Natur och Miljö" och Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

 

 

Redan från starten har Natur och Miljö legat som en grundtanke i verksamheten på Skärfva förskola. Där kan vi med stolthet säga att vi både har lång erfarenhet och att vi kommit långt i vårt arbete.Sedan länge lagas alla våra måltider med ekologiska livsmedel och vi serverar en vegetarisk måltid i veckan. Sopsortering och kompost sköter vi tillsammans med barnen. Miljömärkta blöjor är en självklarhet och inköp av förbrukningsmaterial och lekmaterial följer samma policy.

 

Respekt och omtanke om vår natur är också något vi jobbar aktivt med tillsammans med våra barn. Med skogen nära inpå ges många möjligheter till besök under årets alla växlingar. I skog och mark finns fantastiska möjligheter till lek och lärande.

 

Vi har också ett Miljöråd där föräldrar kan välja att delta för att utveckla och föra vårt miljöarbete framåt. Miljörådet jobbar bl.a med att ta fram nya mål för Grön Flagg.

 

Sedan några år tillbaka har vi valt att arbeta enligt Reggio Emilia-pedagogiken.

 


 

Reggio Emilia pedagogiken grundades i Italien efter andra världskriget av Loris Malaguzzi. Idéerna bakom Malaguzzis filosofi bygger på en barnsyn där barnet står i centrum. I vår verksamhet fokuserar vi barnet och vill lyfta fram deras olika styrkor. Det innebär att vår verksamhet och miljön på våra avdelningar hela tiden förändras med barnens utveckling och intressen. 

 

Vår uppgift som pedagoger och vuxna i barnens närhet handlar mycket om att vara till stöd för dem i deras utveckling och att vara medupptäckare i teorier och kunskapssökande. Vi ser leken som en ovärdelig väg till kunskap och utveckling, därför har vi valt att inte styra verksamheten allt för hårt med planerade aktiviteter. I stället strävar vi mot att vara fokuserade och lyhörda för de barn och den barngrupp vi arbetar med för tillfället så att vi i samspelet mellan pedagoger och barn kan föra verksamheten framåt mot ett aktivt lärande. 

Aktuell information

 

 

 

 

Mobilnummer till förskolan

Flisan 0731 55 15 28

Skärvan 0731 55 15 27

 

 

 

 

 

 

Miljö - Musik - Kultur