Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss!

Besöksadressen är:

Skärfva förskola
Västra Skärfva byväg 4
371 91 KARLSKRONA

Flisan  0455-65 59 21

Mobil : 0731-551528

Skärvan  0455-65 59 22

Mobil: 0731-551527

Köket  0455-65 59 23

Tant Grön AB
VD och köansvarig: Monica Olsson Liljekvist
Växeln: 0455-65 59 01
E-mail: monica@tantgron.nu

Pedagogisk ledare 
Ulrica Ekberg
E-mail: ulrica.ekberg@tantgron.nu

 

Aktuell information

 

 

 

 

Mobilnummer till förskolan

Flisan 0731 55 15 28

Skärvan 0731 55 15 27

 

 

 

 

 

 

Miljö - Musik - Kultur