Välkommen till Masken och Snigeln!

I augusti 2007 startades Tant Grön förskola Karlskrona. Vi finns på Campus Blå Port.

Förskolan består av avdelning Masken med barn 1-3 år och avdelning Snigeln med barn 3-5 år.

Vi tycker mycket om att vara ute i naturen, där vi tillsammans upptäcker och undersöker djur och natur. 
 

Förskolan hämtar inspiration från Reggio Emilia filosofin. Där vi synliggör barnet och tar till vara på deras tankar och idéer. Leken är en förutsättning för barns lärande, där utvecklas fantasi, teorier prövas och det sociala samspelet tränas. 

Aktuell information.Onsdagen den 9 april är det påskfest på Masken och Snigeln.Alla barn är välkomna mellan kl 10-12.30. Kom gärna utklädd till något som har med påsken att göra.Vi kommer leka påsklekar ochsjunga. 

 

Torsdagen den 15 maj har Masken och Snigeln skogskväll mellan kl 16-18. Mer information kommer senare.

Miljö - Musik - Kultur