Välkommen till förskoleavdelningarna Puppan, Masken, Larven och Snigeln!

 

Tant Gröns förskola Karlskrona startade i augusti 2007. Vi finns på Campus Blå Port. Förskolan består av avdelningarna Puppan(1-2 år), Masken(2 år), Larven(3-4 år) och Snigeln(4-5 år).

 

Förskolan hämtar inspiration från Reggio Emilia filosofin. Där vi synliggör barnet och tar till vara på deras tankar och idéer. Leken är en förutsättning för barns lärande, där utvecklas fantasi, teorier prövas och det sociala samspelet tränas. I vår verksamhet fokuserar vi på barnet och vill lyfta fram deras olika styrkor. Det innebär att vår verksamhet och miljön på våra avdelningar hela tiden förändras med barnens utveckling och intressen.

 

På vår förskola värnar vi om miljön. Detta innebär att vi ständigt har ett pågående arbete där vi arbetar med olika miljömål.

 

Vi får maten från vårt eget kök där den tillagas med ekologiska råvaror. Vi serverar nyttig mat och väljer i det längsta bort produkter med mycket socker och andra onyttigheter i. 

 

Vi ser föräldrarna som en tillgång och ser till att vi alltid har en öppen kommunikation. Föräldrarna är alltid välkomna att delta i vår verksamhet eller bara komma in och vara med en stund.

 

 

 

 

 

 

Miljö - Musik - Kultur