Miljö

 

Vi värnar om vår miljö och försöker låta detta gå som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Vi använder mycket återbruksmaterial, är ute i friska luften mycket, vill att barnen ska känna glädje i att vara ute i skogen och lära sig att vara rädda om det vi har tillsammans. Vi äter ekologisk mat och inköpen är miljösmarta så långt det går.

 

 Måndagen 1/11 och Tisdagen 2/11 har hela förskolan stängt p g a att personalen har planeringsdag.

 

 

 

 

 

 

Miljö - Musik - Kultur