Miljö

 

Vi värnar om vår miljö och försöker låta detta gå som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Vi använder mycket återbruksmaterial, är ute i friska luften mycket, vill att barnen ska känna glädje i att vara ute i skogen och lära sig att vara rädda om det vi har tillsammans. Vi äter ekologisk mat och inköpen är miljösmarta så långt det går.

 

Måndag 27/5 är förskolan stängd p g a planeringsdag

 

Ditt barn bjuder in familjen på Gårdsfest:

Puppan/Masken 16/5 kl. 16-18

Larven 23/5 kl. 16-18

Snigeln 4/6 kl 16-18

 

Inskolningsträff för föräldrar till barn som ska börja på Puppan:

14/5 kl, 18.30

Informationsträff för föräldrar till barn som ska börja på Larven:

14/5 kl. 18

Informationsträff för föräldrar till barn som ska börja på Snigeln:

16/5 kl. 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö - Musik - Kultur