Välkommen!

Musikugglan är en fristående f-9 skola med integrerad skolbarnomsorg. Vi inriktar oss på musik, drama och miljö, för att skapa glädje och gemenskap i skolarbetet. Det ska vara roligt att inhämta kunskap, och dessa kunskaper ska eleverna ha nytta av både i vardagen och i sina kommande studier. Miljöarbetet genomsyrar vardagen och är en naturlig del i det dagliga arbetet.      

Vi ger mycket tid till den enskilda individens utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Samtliga vuxna har tillsammans med eleverna ett gemensamt ansvar för den sociala miljön. Vi i personalen finns på plats för att välkomna eleverna redan innan skolan börjar på morgonen, och vi prioriterar en hög vuxennärvaro under hela dagen. Delaktighet från föräldrar, elever och personal ger en öppen skola, där alla känner sig välkomna, och tillsammans skapar vi en skola i ständig utveckling.

 

Sjukanmälan: Sker via infomentor

Läs vår webbtidning!

Ledighetsansökan

Ansökan till Musikugglan/Porten

Skolavslutning 10 juni 2021 för f-9 

Nu när vi tyvärr inte kan ha våra avslutningar i Wämöparken
pga pandemin så 
kommer varje klass att fira sin skolavslutning
i sitt klassrum kl. 9.30-10.30. 

För de elever som har fritids är det viktigt att meddela tider via infomentor om ni behöver omsorg innan eller efter skolavslutningen. 

Vid hämtning och lämning denna dag är gå eller cykla ett bra alternativ pga att möjligheterna till  parkering är begränsade på skolan. Inga föräldrar får vänta kvar på skolan/skolgården under denna timmen.

Endast en vårdnadshavare får hämta och det är viktigt att ni är noga med att klassläraren har sett och noterat att ni har hämtat ert barn.

För att inte få för stora folksamlingar följer ni detta schema vid hämtning:

F-3 

Fsk  kl. 10.30

År 1 kl. 10.40

År 2 kl. 10.45

År 3 Kl.10.30

Ledningen Musikugglan/Porten

Sommaren på fritids 2021

Skolan slutar torsdag 10 juni (v.24) och börjar tisdagen den 24 augusti (v.34).
Måndag 23 aug är det planeringsdag för fritids. 

Öppning och frukost serveras från och med måndagen den 28 juni (v.26) till och med den 13 aug ( fredag v.32) på Visugglan. De veckor fler avdelningar är öppna går man till dessa kl.8.00. 

Under sommaren delegerar jag ansvar och föräldrakontakter enligt nedan:
V.24 - 27 : Catharina Svensson
V.28: Carita Andersson
v.29: Peter Nimby
V. 30-32: Carolin Christiansson

Ha en skön sommar!

Alla vi på Musikugglans fritidshemLäsårstiderna för 2021- 2022
finns under fliken "Händer på ugglan"

Terminens föräldramöten F-6 och fritids.


Mappkväll förskoleklass:

Föräldramöten:
Förskoleklasserna:

1:or: 
2:or: 
3:or:
4-6: 
Utvecklingsamtalsveckor:
Förskoleklass: 
1:or: 
2:or: 
3:or: 
4:or: 
5:or: 
6:or: Skol och fritidsrådsmöten:
21 september 2021 kl.18.00

Miljörådsmöten:


Studiedagar:
Måndagen den 1 Mars. (Fritids har öppet hela dagen)
Onsdagen den 12 maj  (Fritids har stängt hela dagen)


Besöksdagar för förskoleklass 2021-22:

Miljö - Musik - Kultur