Välkommen!

 Musikugglan är en fristående f-9 skola med integrerad skolbarnomsorg. Vi inriktar oss på musik, drama och miljö, för att skapa glädje och gemenskap i skolarbetet. Det ska vara roligt att inhämta kunskap, och dessa kunskaper ska eleverna ha nytta av både i vardagen och i sina kommande studier. Miljöarbetet genomsyrar vardagen och är en naturlig del i det dagliga arbetet.      

Vi ger mycket tid till den enskilda individens utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Samtliga vuxna har tillsammans med eleverna ett gemensamt ansvar för den sociala miljön. Vi i personalen finns på plats för att välkomna eleverna redan innan skolan börjar på morgonen, och vi prioriterar en hög vuxennärvaro under hela dagen. Delaktighet från föräldrar, elever och personal ger en öppen skola, där alla känner sig välkomna, och tillsammans skapar vi en skola i ständig utveckling.

 

Sjukanmälan: Sker på telefon 0455-655900 mellan klockan 07.00 och 08.15 första sjukdagen.
Friskanmälan: Sker på telefon 0455-655900 eller på friskanmalan@tantgron.nu senast 8.15 den dagen barnet är tillbaka.

Läs vår webbtidning!

Ansökan till Musikugglan

Ledighetsansökan

Ansökan om modersmålsundervisning

Tack alla barn och föräldrar för
ett spännande och roligt år på
Musikugglan/Tant Grön.
Vi vill önska er alla en härlig och
avkopplande sommar, så syns vi
igen onsdagen den 24 augusti
klockan 8.10.

/All personal på Musikugglan/Tant Grön


Sommaren 2016 på fritids

Fritidsläger:
Tisdag 14 juni och onsdag 15 juni har
Enigheten/Friheten läger på Senoren.
Torsdag 16 juni har Vis och Tonugglan
dagläger på Senoren.
Torsdag 16 juni och Fredag 17 juni har
Klangugglan läger på Senoren.

OBS! Måndag 22 augusti har fritids planeringsdag.
Fritids är stängt hela dagen!

 

 

Terminens föräldramöten F-3

Utvecklingsamtalsveckor:

 
 
Miljö - Musik - Kultur