Välkommen!

Musikugglan är en fristående f-9 skola med integrerad skolbarnomsorg. Vi inriktar oss på musik, drama och miljö, för att skapa glädje och gemenskap i skolarbetet. Det ska vara roligt att inhämta kunskap, och dessa kunskaper ska eleverna ha nytta av både i vardagen och i sina kommande studier. Miljöarbetet genomsyrar vardagen och är en naturlig del i det dagliga arbetet.      

Vi ger mycket tid till den enskilda individens utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Samtliga vuxna har tillsammans med eleverna ett gemensamt ansvar för den sociala miljön. Vi i personalen finns på plats för att välkomna eleverna redan innan skolan börjar på morgonen, och vi prioriterar en hög vuxennärvaro under hela dagen. Delaktighet från föräldrar, elever och personal ger en öppen skola, där alla känner sig välkomna, och tillsammans skapar vi en skola i ständig utveckling.

 

Sjukanmälan: Sker via infomentor

Läs vår webbtidning!

Ledighetsansökan

Ansökan till Musikugglan/Porten

 

Hej !

Vill börja med att tacka er alla för ett gott samarbete under denna terminen.

På måndag börjar sommarfritids. Sommaren på fritids ser ut så här.
V.25: är alla avdelningar öppna (Öppning och frukost även i matsalen)
v.26-27 är Vis och Tonugglan och Rockugglan öppna (Öppning och frukost bara på Visugglan)
V.28-30 är Visugglan öppen
V.31 är Vis och Ton och Rockugglan öppna (Öppning och frukost bara på Visugglan)
V.32 från onsdag är alla avdelningar öppna med sina "nya" barn. (Öppning och frukost även i matsalen hela vecka 32.

Skolan börjar onsdagen den 17 augusti (v.33).
Fredag 12 augusti är det fortbildning för fritids och skola. (fritids stängt)

Måndag den 15 augusti är det planeringsdag för fritids. (fritids stängt)

Under sommaren delegerar jag ansvar och föräldrakontakter enligt nedan:
V.25 och 26 : Catharina Svensson
V.27: Carita Andersson
v.28: Emelie och Micke B
V. 29-31: Carolin Christiansson

Jag önskar er alla en underbar sommar så ses vi i augusti.
//Ola


 

Läsårstiderna för 2022- 2023
finns under fliken "Händer på ugglan"

 

Terminens föräldramöten F-6 och fritids.


Mappkväll förskoleklass:

Föräldramöten:
Förskoleklasserna:
1:or: 

2:or: 
3:or
4-6: 
Utvecklingsamtalsveckor:
Förskoleklass: 
1:or: 
2:or: 
3:or
4:or: 
5:or: 
6:or: Skol och fritidsrådsmöten:

Miljörådsmöten:


Studiedagar:Besöksdagar för förskoleklass 2022-23:

Miljö - Musik - Kultur