Välkommen!

Musikugglan är en fristående f-9 skola med integrerad skolbarnomsorg. Vi inriktar oss på musik, drama och miljö, för att skapa glädje och gemenskap i skolarbetet. Det ska vara roligt att inhämta kunskap, och dessa kunskaper ska eleverna ha nytta av både i vardagen och i sina kommande studier. Miljöarbetet genomsyrar vardagen och är en naturlig del i det dagliga arbetet.      

Vi ger mycket tid till den enskilda individens utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Samtliga vuxna har tillsammans med eleverna ett gemensamt ansvar för den sociala miljön. Vi i personalen finns på plats för att välkomna eleverna redan innan skolan börjar på morgonen, och vi prioriterar en hög vuxennärvaro under hela dagen. Delaktighet från föräldrar, elever och personal ger en öppen skola, där alla känner sig välkomna, och tillsammans skapar vi en skola i ständig utveckling.

 

Sjukanmälan: Sker via infomentor

Läs vår webbtidning!

Ledighetsansökan

Ansökan till Musikugglan/Porten

Hej på er alla !
Välkomna till en ny termin på Musikugglan. 

Läsårstiderna för 2022- 2023
finns under fliken "Händer på ugglan"

 

Terminens föräldramöten F-6 och fritids.


Mappkväll förskoleklass:

Föräldramöten:
Förskoleklasserna:
måndagen den 26 september kl.18.30 Vis och Tonugglan deltar.
1:or:
Måndagen den 3 oktober kl.18.30. Vis och Tonugglan deltar.
2:or: Onsdagen den 21 september kl 18.30. Klangugglan kl.18.00
3:or: Måndagen den 19 september kl.18.30. Rockugglan kl.18.00
4-6: 
Utvecklingsamtalsveckor:
Förskoleklass: vecka 36-38. Överlämningssamtal  
1:or: Vecka 43-46
2:or: Vecka 40 -42
3:or: Vecka 40-42
4:or: 
5:or: 
6:or: Skol och fritidsrådsmöten:

Miljörådsmöten:


Studiedagar:Besöksdagar för förskoleklass 2023-24:

Miljö - Musik - Kultur