Välkommen!

Musikugglan är en fristående f-9 skola med integrerad skolbarnomsorg. Vi inriktar oss på musik, drama och miljö, för att skapa glädje och gemenskap i skolarbetet. Det ska vara roligt att inhämta kunskap, och dessa kunskaper ska eleverna ha nytta av både i vardagen och i sina kommande studier. Miljöarbetet genomsyrar vardagen och är en naturlig del i det dagliga arbetet.      

Vi ger mycket tid till den enskilda individens utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Samtliga vuxna har tillsammans med eleverna ett gemensamt ansvar för den sociala miljön. Vi i personalen finns på plats för att välkomna eleverna redan innan skolan börjar på morgonen, och vi prioriterar en hög vuxennärvaro under hela dagen. Delaktighet från föräldrar, elever och personal ger en öppen skola, där alla känner sig välkomna, och tillsammans skapar vi en skola i ständig utveckling.

 

Sjukanmälan: Sker via infomentor

Läs vår webbtidning!

Ledighetsansökan

Ansökan till Musikugglan/Porten

Skolavslutning 9 juni i Wämöparken.
Fritids stänger kl.12.30.
13.30-14: F-3
14.20-14.45: 4-6
15.00-16.00: 7-9

Torsdagen den 17 augusti är
fritids stängt för planering hela dagen. 


Läsårstiderna för 2023- 2024
finns under fliken "Händer på ugglan"

 

Terminens föräldramöten F-6 och fritids.

Föräldramöten: våren 2023
Förskoleklasserna:

1:or:

2:or:
3:or
4-6: 


Föräldramöte Förskoleklass 2023-24:

Besöksdag förskoleklass 2023-24:

Besöksdagar på fritids: Under v.22

Utvecklingsamtalsveckor:

Förskoleklass:
Mappkväll:

1:or: 
2:or: 
3:or
4:or: 
5:or: 
6:or: 


Skol och fritidsrådsmöten:Studiedagar:

Miljö - Musik - Kultur