OBS
Välkommen!

Musikugglan är en fristående f-9 skola med integrerad skolbarnomsorg. Vi inriktar oss på musik, drama och miljö, för att skapa glädje och gemenskap i skolarbetet. Det ska vara roligt att inhämta kunskap, och dessa kunskaper ska eleverna ha nytta av både i vardagen och i sina kommande studier. Miljöarbetet genomsyrar vardagen och är en naturlig del i det dagliga arbetet.      

Vi ger mycket tid till den enskilda individens utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Samtliga vuxna har tillsammans med eleverna ett gemensamt ansvar för den sociala miljön. Vi i personalen finns på plats för att välkomna eleverna redan innan skolan börjar på morgonen, och vi prioriterar en hög vuxennärvaro under hela dagen. Delaktighet från föräldrar, elever och personal ger en öppen skola, där alla känner sig välkomna, och tillsammans skapar vi en skola i ständig utveckling.

 

Sjukanmälan: Sker på telefon 0455-655900 mellan klockan 07.00 och 08.15 första sjukdagen.
Friskanmälan: Sker på telefon 0455-655900 eller på friskanmalan@tantgron.nu senast 8.15 den dagen barnet är tillbaka.

Läs vår webbtidning!

Ansökan till Musikugglan

Ledighetsansökan

Ansökan om modersmålsundervisning

Nästa vecka ( vecka 8 ) är det sportlov. Ingen skola men fritids har öppet.
Öppning och frukost kommer att ske på Visugglan för alla barn hela veckan.
Från klockan 08.00 är alla avdelningar öppna.
Telefon nummer att meddela ev. förändringar på är 0455- 655918
under morgon fritids 06.00-08.00 sedan på respektive avdelnings
telefonnummer eller mobilnummer..

Vi ser fram emot ett roligt sportlov på fritids.
// Alla vi på fritids

Tisdagen den 28 februari är det Tintin-utställning
på Tonugglan ca. klockan 14.30.

Skridskoåkning för F-3 på Arena Rosenholm
fredag den 3 mars.

Terminens föräldramöten F-6 och fritids.
6:orna:
Under vecka 7
Fsk 2016-17:
Torsdag 16 februari kl.18.30
3:orna:
Tisdag den 7 mars kl.18.30
1: orna:
Måndag 13 mars kl.18.30
5:orna:
Tisdag 4 april kl.18.30
2 maj: Förskoleklasserna 2017-18 föräldramöte kl.18.30

Välkomna!

Utvecklingsamtalsveckor:

Skol och fritidsrådsmöten:
Måndag 6 februari kl.18.30
Tisdag 9 maj kl.18.30

 
 
Miljö - Musik - Kultur