Välkommen!

 Musikugglan är en fristående f-9 skola med integrerad skolbarnomsorg. Vi inriktar oss på musik, drama och miljö, för att skapa glädje och gemenskap i skolarbetet. Det ska vara roligt att inhämta kunskap, och dessa kunskaper ska eleverna ha nytta av både i vardagen och i sina kommande studier. Miljöarbetet genomsyrar vardagen och är en naturlig del i det dagliga arbetet.      

Vi ger mycket tid till den enskilda individens utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Samtliga vuxna har tillsammans med eleverna ett gemensamt ansvar för den sociala miljön. Vi i personalen finns på plats för att välkomna eleverna redan innan skolan börjar på morgonen, och vi prioriterar en hög vuxennärvaro under hela dagen. Delaktighet från föräldrar, elever och personal ger en öppen skola, där alla känner sig välkomna, och tillsammans skapar vi en skola i ständig utveckling.

 

Sjukanmälan: Sker på telefon 0455-655900 mellan klockan 07.00 och 08.15 första sjukdagen.
Friskanmälan: Sker på telefon 0455-655900 eller på friskanmalan@tantgron.nu senast 8.15 den dagen barnet är tillbaka.

Läs vår webbtidning!

Ansökan till Musikugglan

Ledighetsansökan

Ansökan om modersmålsundervisning

Välkomna alla barn och föräldrar
till höstterminen 2016 på Musikugglan.
Vi startar onsdagen den 24 augusti
klockan 08.10.
Vi ser fram emot en kul och spännande termin
fylld av kunskap, gemenskap och roligheter.

OBS! Fredagen den 28 oktober har skolan studiedag
och fritids är stängt hela dagen.

 

 

Terminens föräldramöten F-3 och fritids.
Tisdagen den 6 september Vis och Tonugglan 18.15-19.15

Utvecklingsamtalsveckor:

 
 
Miljö - Musik - Kultur