Kontakt

Kontaktpersoner

Rektor

Andreas Liljekvist
Telefon: 0455-33 33 33
Mobil: 0733-21 80 04
E-post: andreas.liljekvist@tantgron.nu

Biträdande rektor F-3
Stina Erserum
Telefon: 0455-655 902
Mobil: 0733-21 80 01
E-post: stina.erserum@tantgron.nu

Biträdande rektor 4-6
Victoria Torstensson 
Mobil: 0733-21 80 00 
E-post: victoria.torstensson@tantgron.nu

Fritidschef
Ola Erserum
Telefon: 0455-655 902
Mobil: 0733-21 80 02
E-post: ola@tantgron.nu

 

Leveransadress

Tant Grön AB
Blåportshöjden 5

371 56 Karlskrona

 

Postadress

Tant Grön AB
Blåportshöjden 10
371 56 Karlskrona


E-post: musikugglan@tantgron.nu

 

Klagomålshantering

Enligt 4 kapitlet 8§ skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan. På Musikugglan gäller följande:
• Elever, föräldrar eller vårdnadshavare som är missnöjda och har klagomål mot utbildningen ska i första hand vända sig till rektor.
• Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser, och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats.
• Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.
• Om de som klagat inte är nöjda med de åtgärder som vidtagits av rektor, eller om rektor anser att frågan bör avgöras av huvudman, förs saken vidare till huvudman för skolan.
• Huvudmannen tar då över rektors ansvar för att klagomålet utreds och åtgärdas på lämpligt sätt, samt att de som klagat informeras om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet.

Hej alla fritidsföräldrar!

På måndag börjar sommarfritids. 

Vecka 25-27 är det öppning på både Visugglan och i matsalen som vanligt. Stängning sker dessa veckor på respektive avdelning. 

Vecka 28-31 är det öppning och stängning bara på Visugglan för alla fritidsbarn.

Vecka 32 det öppning på både Visugglan och i matsalen som vanligt. Stängning sker dessa veckor på respektive avdelning.

Från och med vecka 33 (fritids stängt måndag-tisdag och öppet onsdag-fredag) är alla avdelningar öppna med sina nya barn.

Vi tackar för gott samarbete under året och önskar er en glad sommar!

Mvh, Ola och Victoria

 

Visugglans mobil: 0731-551520

 

 

 


Läsårstiderna för 2024- 2025
finns under fliken "Händer på ugglan"

 

Terminens föräldramöten F-6 och fritids.

Föräldramöten:
Förskoleklasserna:
 OBS! Ny tid Måndag 25 mars kl.18.00-19.30 i klassrummet
1:or:
4 mars kl.18.00 i klassrummet
2:or: 14 mars kl.18-19.30
3:or: 5 februari kl.18 i matsalen   (Nationella prov i 3:an 11 mars-17 maj)
4-6: 

Informationsmöte för förskoleklass 2024-25: 
Onsdag den 17/1 -24 kl.18.30- 19.30 i matsalen

Öppet hus
i fsk A och B (klassrummen) för fsk 2024-25: Torsdagen den 25/1 -24  kl.17.30-19.00  


Föräldramöte Förskoleklass 2024-25:
Måndagen den 20 maj kl.18.30-ca.19.30 (förskoleklassens lokaler)
Besöksdag förskoleklass 2024-25:
Tisdagen den 21 maj kl.9.00-11.00
Besöksdagar på fritids: V.22 (måndag-torsdag)

Utvecklingsamtalsveckor:

Förskoleklass: v.19-22 
Mappkväll:
29 april i klassrummet kl.17-18.30
1:or: Utvecklingssamtal v. 11-13
2:or: Utvecklingssamtal v. 16-18
3:or: Utvecklingssamtal v. 9-10
4:or: Utvecklingssamtal v.
5:or: Utvecklingssamtal v.
6:or: Utvecklingssamtal v.


Skol och fritidsrådsmöten:
24 januari 2024 kl.18.00
10 april 2024 kl.18.00


Studiedagar:
Tisdagen den 30 april
Fredagen den 24 maj
Miljö - Musik - Kultur