Kontakt

Kontaktpersoner

Rektor

Andreas Liljekvist
Telefon: 0455-33 33 33
Mobil: 0733-21 80 04
E-post: andreas.liljekvist@tantgron.nu

Biträdande rektor F-3
Stina Erserum
Telefon: 0455-655 902
Mobil: 0733-21 80 01
E-post: stina.erserum@tantgron.nu

Biträdande rektor 4-6
Anna Lönnebo Samuelsson
Telefon: 0455-655 902 
Mobil: 0733-21 80 00 
E-post: anna.lonnebo.samuelsson@tantgron.nu

Fritidschef
Ola Erserum
Telefon: 0455-655 902
Mobil: 0733-21 80 02
E-post: ola@tantgron.nu

 

Leveransadress

Tant Grön AB
Blåportshöjden 5

371 56 Karlskrona

 

Postadress

Tant Grön AB
Blåportshöjden 10
371 56 Karlskrona


E-post: musikugglan@tantgron.nu

 

Klagomålshantering

Enligt 4 kapitlet 8§ skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan. På Musikugglan gäller följande:
• Elever, föräldrar eller vårdnadshavare som är missnöjda och har klagomål mot utbildningen ska i första hand vända sig till rektor.
• Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser, och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats.
• Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.
• Om de som klagat inte är nöjda med de åtgärder som vidtagits av rektor, eller om rektor anser att frågan bör avgöras av huvudman, förs saken vidare till huvudman för skolan.
• Huvudmannen tar då över rektors ansvar för att klagomålet utreds och åtgärdas på lämpligt sätt, samt att de som klagat informeras om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet.

Skolavslutning 9 juni i Wämöparken.
Fritids stänger kl.12.30.
13.30-14: F-3
14.20-14.45: 4-6
15.00-16.00: 7-9

Torsdagen den 17 augusti är
fritids stängt för planering hela dagen. 


Läsårstiderna för 2023- 2024
finns under fliken "Händer på ugglan"

 

Terminens föräldramöten F-6 och fritids.

Föräldramöten: våren 2023
Förskoleklasserna:

1:or:

2:or:
3:or
4-6: 


Föräldramöte Förskoleklass 2023-24:

Besöksdag förskoleklass 2023-24:

Besöksdagar på fritids: Under v.22

Utvecklingsamtalsveckor:

Förskoleklass:
Mappkväll:

1:or: 
2:or: 
3:or
4:or: 
5:or: 
6:or: 


Skol och fritidsrådsmöten:Studiedagar:

Miljö - Musik - Kultur