Elevhälsa

 

 

Välkommen till Musikugglan/Portens

Elevhälsa

 

Elevhälsan på Musikugglan/Porten är en samverkan mellan huvudman, rektorer, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och speciallärare. Vi arbetar utifrån Socialstyrelsens riktlinjer tillsammans med pedagogerna och vid behov även med psykolog samt skolläkare för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Tillsammans med övriga personalgrupper arbetar vi problemlösande inför eventuella svårigheter som påverkar den enskilda individen, gruppen eller skolan som helhet.

 

Vårt mål är att samtliga på Musikugglan/Porten ska ha en trygg och utvecklande lärande miljö.

 

Mer information om arbetet och de enskilda professionerna hittar du under respektive flikar.

 

 

 

 

Viktiga datum våren 2018:

Sportlov vecka 8

Påsklov vecka 14 (efter påsk)

Klämdag måndag 30 april och fredag 11 maj

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö - Musik - Kultur