Elevhälsa

 

 

 

Att trivas och må bra i skolan är viktigt för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och utvecklas som individ utifrån sina egna förutsättningar. 
I Musikugglans / Portens elevhälsoteam arbetar huvudman, rektorer, skolsköterskor, skolläkare, kurator, psykolog, specialpedagog och speciallärare för att främja god hälsa och en god lärmiljö för alla elever. Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med all personal på skolan för att eleverna ska få den stöttning och stimulans de behöver.

Läxhjälp på Porten ht 2021

Tisdagar: 13.30-15.00 i Nobel 

Onsdagar: 14.00-16.00 i Agatha

Miljö - Musik - Kultur