Fritids

Höstlovsformulär

Inkomstförfrågan

Schemablankett

Uppsägning av fritidsplats

Rutiner vid uppsägning av fritidsplats: 
Använd uppsägningsblanketten i länken ovan.
Uppsägningsblanketten skickas till ola.erserum@tantgron.nu eller till jenny.bard@tantgron.nu.
Tänk på att det är två månaders uppsägning av fritidsplatsen.

 

Informationsbroschyr för Musikugglans fritidshem

 

 

 Musikugglans fritidshem består av fyra avdelningar.

 • Visugglan
  Här finns ca 50 barn från förskoleklass A och klass 1A.
  Du kan nå oss på 0455-655 918  eller 0731-551520
  visugglan@tantgron.nu

 

 • Tonugglan
  Här finns ca 50 barn från förskoleklass B och klass 1B.
  Du kan nå oss på 0455-655 919  eller 0731-551521
  tonugglan@tantgron.nu

 

 • Klangugglan
  Här finns ca.50 barn från klass 2A och 2B
  Du kan nå oss på 0455-655 917  eller 0731-551522
  klangugglan@tantgron.nu

 

 

 • Rockugglan
  Här finns ca 100 barn från klasserna 3-6.
  Du kan nå oss på 0455-655 907  eller 0731-551524 
  rockugglan@tantgron.nu

 

 • Morgon fritids

06.00-07.45 på Visugglan för Vis och Tonugglans barn.  Personal är Lene Linde varje dag.
Måndag Hans Ahlström och Ola Karlsson. Tisdag Kristina Olsson och Carita Andersson. Onsdag Valeria Ghidoni och Emma Nilsson. Torsdag Cecilia Sallander Andreas Pettersson och fredag Agneta Billqvist och Lena Wanner.
Tel. 0455- 655 918 eller 0731551520

06.00-07.45 i matsalen för Klangugglans och Rockugglans barn. Frukosten serveras från 06.45. Kockarna tar emot barnen 06.00-06.45. Från klockan 06.45 och fram till skolstart kommer Sebastian Malmborg, Helen Roth och Magnus Lindgren från fritids beroende på vilken dag det är. Telefon 0455-655913 (köket) , 0731-551524


Viktigt att de barn som ska äta frukost är på plats senast kl.07.20 för att de ska hinna äta i lugn och ro innan de går till Drop-in tiden på skolan kl.07.45. Tvåorna går från matsalen med en personal kl. 07.40 till sina klassrum.
        

Verksamheten på avdelningarna ser lite olika ut beroende på vad det är för ålder på barnen  men vi har några gemensamma utgångspunkter.  

 • Alla barn i vår verksamhet ska vara trygga med personal, lokaler och aktiviteter där de kan utveckla sin sociala förmåga i samspel med vuxna och andra barn.
 • Vi använder mycket skapande inom bild, musik och drama i vår verksamhet.   
 • Vi arbetar med miljö som ett ständigt tema. Det  ska ingå som en naturlig del i vardagen. Vi har varje år nya kriterier för att behålla ”Grön flagg”-status. I år jobbar vi med Östersjön.

Fritids har två körer som sjunger på olika arrangemang ibland.
Miniugglorna (barn från klass 1 och 2) övar måndagar 13.20-13.50- . Ansvarig personal Hans Ahlström och Ulrica Andersson
Ugglekören (barn från klass 3 och uppåt) övar Torsdagar 14.15-14.45 . Ansvarig personal Catharina Svensson 
och Hans Ahlström.

Idrott i Wämöskolans idrottshall har vi onsdagar och torsdagar. Vis och Tonugglan torsdagar 15.30-16.30. Klang och Rockugglan onsdagar 15.30-16.30.

Alla avdelningar har utedag en dag i veckan. Visugglan och Tonugglan är på Bryggareberget på onsdagar
och Klangugglan är på Bryggareberget på torsdagar.
Rockugglan har sin utedag ? 

Det som är specifikt för respektive avdelning kan ni läsa mer om på de olika avdelningarnas flikar.

Fritidshemmets verksamhet genomsyras av läroplanen för fritidshemmet. (Lgr 11. rev.-18)

Du är alltid välkommen att besöka oss och vår verksamhet på fritids.

Fritidschef på Musikugglans fritidshem är Ola Erserum. Ola nås på 0455- 655 902, 0733-218002 eller ola@tantgron.nu

 

Höstlovsformulär

 

Detta är länken till modersmålsundervisning som Karlskrona kommun anordnar

Ansökan till modersmålsundervisning:

Modersmål på arabiska anordnas på Musikugglan med
start måndagen den 18 september kl.14-15 för f-3 och kl.15-16 för 4-9.
Lärare är Sawsan Aljaret.
Anmälan sker till bitr. rektor Stina Erserum 0733-218001

 

Terminens föräldramöten F-6 och fritids.

Mappkväll förskoleklass:
Föräldramöten:
Förskoleklasserna: Måndag 16 september kl.18.30- ca. 20.00 OBS! i matsalen

1:or: Måndag 9 september kl.18.30
2:or: Måndag 23 september kl.18.30
3:or: Tisdag 24 september kl.18.30
4-6: 18.30 i matsalen
Utvecklingsamtalsveckor:
Förskoleklass: Överlämningssamtal v.36-38
1:or: V.45-47
2:or: V.47-49
3:or: V.45-47
4:or: V.46-47
5:or:
6:or:Skol och fritidsrådsmöten:
8 oktober 18.30 i matsalen OBS! Flyttat till tisdagen den 12 november.

Miljörådsmöten:


Studiedagar:

Höstlov: V.44 (28 okt- 1 nov)

Miljö - Musik - Kultur