Fritids

Schemablankett

Inkomstförfrågan

Uppsägning av fritidsplats

Informationsbroschyr för Musikugglans fritidshem

 

Hej alla fritidsföräldrar!

Vi vill så här på vårterminens sista dagar vilja tacka er alla för ett trevligt och gott samarbete under året och hälsa er välkomna till ett nytt spännande år på fritids i augusti.
 Passar också på att delge er hur sommaren på fritids kommer att se ut.

Öppning och frukost serveras för alla barn från och med den 18 juni  till och med den 10 aug( fredag v.32) på Visugglan. De veckor fler avdelningar är öppna går man till dessa kl.8.00.

Behöver ni komma i kontakt med fritids så använder ni Visugglans nummer 0455-655918 eller
0731-551520

V..24-25  är alla avdelningar öppna
v.26 -27 är Vis och Tonugglan, Enigheten öppna
V.28-30 är Visugglan öppen
V.31 är Vis och Ton öppna
V.33 är alla avdelningar öppna med sina ”nya” barn.

Under sommaren delegerar jag ansvar och föräldrakontakter enligt nedan:
V.25 : Micke Thörnqvist och Catharina Svensson
V.26 och 27: Catharina Svensson
v.28: Kristina Olsson
V.29: Emma Nilsson
v.30 och 31: Jens Hjortevik
V.32: Christoffer Johansson

V.25: Tisdag 19 juni är Vis, Ton och Klangugglan på Vandring (Almöleden)
          Tisdag 19 och onsdag 20 juni har Enig/Friheten övernattning på Tjurkö.

Skolan slutar torsdag 14 juni (v.24) och börjar onsdagen den 22 augusti (v.34). Tisdag 21 aug är det planeringsdag för fritids som då är stängt.

V.24-25  är alla avdelningar öppna
v.26 -27 är Vis och Tonugglan, Enigheten öppna
V.28-30 är Visugglan öppen
V.31 är Vis och Ton öppna
V.33 är alla avdelningar öppna med sina ”nya” barn.

Vi önskar er alla en skön och härlig sommar .

//Alla vi på fritids.


OBS! Tisdagen den 21 augusti har fritids stängt hela dagen för planering.

 

 

 Musikugglans fritidshem består av fem avdelningar.

 • Visugglan
  Här finns ca 50 barn från förskoleklass A och klass 1A.
  Du kan nå oss på 0455-655 918  eller 0731-551520
  visugglan@tantgron.nu

 

 • Tonugglan
  Här finns ca 50 barn från förskoleklass B och klass 1B.
  Du kan nå oss på 0455-655 919  eller 0731-551521
  tonugglan@tantgron.nu

 

 • Klangugglan
  Här finns ca.50 barn från klass 2A och 2B
  Du kan nå oss på 0455-655 917  eller 0731-551522
  klangugglan@tantgron.nu

 

 • Enigheten
  Här finns ca 40 barn från år 3A och 3B
  Du kan nå oss på 0455-655 907  eller 0731-551524
  friheten@tantgron.nu

 

 • Friheten
  Här finns ca 70 barn från klass 4A, 4B, 5A ,5B och även några från klass 6A och 6B.
  Du kan nå oss på 0455-655 907  eller 0731-551524 
  friheten@tantgron.nu

 

 • Morgon fritids

06.00-07.45 på Visugglan för Vis och Tonugglans barn.  Personal är Lene Linde och Kent Johanssonn Tel. 0455- 655 918 eller 0731551520

06.00-07.45 i matsalen för Klangugglans, Enigheten och Frihetens barn. Frukosten serveras från 06.45. Kockarna tar emot barnen 06.00-06.45. Från klockan 06.45 och fram till skolstart kommer Richard Kullberg,  Peter Lindström, Pontus Viridén, Valerid Ghidoni, Hannah Cederholm och Magnus Lindgren från fritids beroende på vilken dag det är. Telefon 0455-655913 (köket) , 0731-551524


Viktigt att de barn som ska äta frukost är på plats senast kl.07.20 för att de ska hinna äta i lugn och ro innan de går till Drop-in tiden på skolan kl.07.45.         

Verksamheten på avdelningarna ser lite olika ut beroende på vad det är för ålder på barnen  men vi har några gemensamma utgångspunkter.  

 • Alla barn i vår verksamhet ska vara trygga med personal, lokaler och aktiviteter där de kan utveckla sin sociala förmåga i samspel med vuxna och andra barn.
 • Vi använder mycket skapande inom bild, musik och drama i vår verksamhet.   
 • Vi arbetar med miljö som ett ständigt tema. Det  ska ingå som en naturlig del i vardagen. Vi har varje år nya kriterier för att behålla ”Grön flagg”-status. I år jobbar vi med Östersjön.

Fritids har två körer som sjunger på olika arrangemang ibland.
Miniugglorna (barn från klass 1 och 2) övar onsdagar 13.15-13.45. Ansvarig personal Hans Ahlström och Ulrica Andersson
Ugglekören (barn från klass 3 och uppåt) övar onsdagar 14.15-14.45. Ansvarig personal Catharina Svensson 
och Hans Ahlström.

Idrott i Wämöskolans idrottshall har vi måndagar, onsdagar och torsdagar.

Alla avdelningar har utedag en dag i veckan. Visugglan och Tonugglan är på Bryggareberget på tisdagar
och Klangugglan är i Wämöparken på tisdagar.
Enigheten och Friheten har sin utedag på måndagar.  

Det som är specifikt för respektive avdelning kan ni läsa mer om på de olika avdelningarnas flikar.

Fritidshemmets verksamhet genomsyras av läroplanen för fritidshemmet. (Lgr 11.)

Du är alltid välkommen att besöka oss och vår verksamhet på fritids.

Fritidschef på Musikugglans fritidshem är Ola Erserum. Ola nås på 0455- 655 902, 0733-218002 eller ola@tantgron.nu

 

Vi önskar alla barn och föräldrar en varm och härlig sommar.
Vi träffas onsdagen den 22 augusti kl.08.10 för att starta igång
hösterminen 2018 på Musikugglan.

// All personal på Musikugglan/ Tant Grön AB

Sommaren 2018 på fritids

Tisdagen den 21 augusti har fritids stängt hela dagen för planering.

Detta är länken till modersmålsundervisning som Karlskrona kommun anordnar

Ansökan till modersmålsundervisning:

Modersmål på arabiska anordnas på Musikugglan med
start måndagen den 18 september kl.14-15 för f-3 och kl.15-16 för 4-9.
Lärare är Sawsan Aljaret.
Anmälan sker till bitr. rektor Stina Erserum 0733-218001

 

Terminens föräldramöten F-6 och fritids.

Utvecklingsamtalsveckor:
Skol och fritidsrådsmöten:
27 augusti kl.18.30 i matsalen


Miljörådsmöten:

Studiedagar:
Fredag 18 maj 2018

 
 
Miljö - Musik - Kultur