Levande verkstad

I år har hela skolan valt att jobba med Karlskrona- vår närmiljö och historia. 

Detta har vi jobbat vidare med på levande verkstad under läsåret. Eleverna har vid de flesta pass fått möta skeppsgossarna Sven och Albert. Med hjälp av dessa gossar har eleverna fått följa med på olika äventyr. De har fått rena fakta kunskaper om hur det var att leva som skeppsgossepå 1700-talet. De har även fått se olika dramauppvisningar,bla. om historian runt Mats. Rosenbom och hans liv. Vi har även pratat och  skapat bilder kring en av stadens stoltheter Jarramas. Barnen har även fått besöka Jarramas och fått lära känna livet ombord.

Men vi har även dramatiserat andra sagor som belyser olika aktuella ämnen så som flykt till ett okänt land, utanförskap, allas lika värden. Vi har även belyst ord som vänskap och att vara modig och trofast. Detta gör vi genom att först spela upp en saga för eleverna. Sedan tar vi olika diskussioner där vi styr samtalen efter elevernas reflektioner. Efter detta brukar vi ha en skapande aktivitet som är i relation till dagens ämne.

Det som är viktigt med levande verkstad är att eleverna ska få komma in i en "ny" värld. Det gäller att ge en känsla av den "värld" vi vill presentera för eleverna. Det kan se olika ut med det viktigt att stimulera alla sinnen. Doft, ljud och syn..

Barnen får också själva pröva olika dramaövningar som hjälper barnen att stärka deras självkänsla men även gruppsammanhållningen. Det är här viktigt att vi som pedagoger ser till att att det finns olika roller för alla och att det finns material för varje elev att byta karaktär. Det är också viktigt att varje elev får lov att spela ut så mycket som de känner sig bekväma med eller bara delta i tystnad. Här bygger vi upp en sagovärld och tar fram en lämplig saga. Sedan är en av oss "läsare" och vi för sagan framåt. Barnen får sina roller utlottade och de får med enkla medel möjligheter att klä ut sig. Därefter börjar drama övningarna.

Ett syfte med levande verkstad är att använda drama som ett verktyg i skolan för att stärka grupp och individ. Fantasi, samarbete och självförtroende är centrala begrepp som speglar det vi gör i detta arbete. Avslutningsvis kan vi se att klassen får starkare samarbetsförmåga, samt att eleverna faktiskt kan njuta av att stå i centrum även om de till en början eventuellt tycker det är jobbigt.

På levande verkstad har vi möjlighet att arbeta med dramaövningar på ett lekfullt sätt för att stärka både individen och gruppen. I dagens samhälle är det väldigt viktigt att kunna framhäva sig själv och stå för sina åsikter. Av mångas erfarenhet vet vi hur jobbigt det kan vara att stå framför en grupp människor och förmedla någonting. Vi vet även hur viktigt det är att kunna samabeta och ha en gemenskapskänsla med klasskamraterna i skolan. De första skolåren är väldigt avgörande för  resterande skoltiden. Genom att ha en bra gruppdynamik i klassrummet och elever med starkt självförtroende kan skoltiden bli en lustfylld plats där eleverna får med sig goda erfarenheter och lärdomar. Har man roligt lär man sig lättare tror vi. Genom att känna trygghet i gruppen får eleverna även tillfälle till individuell utveckling.Genom att tidigt stärka självkänslan och samarbetsförmågan kan detta komma naturligt för eleverna. Vi har valt att fokusera på dramaövningar som kan kan hjälpa eleverna att bygga upp ett samarbete, en trygghet i gruppen samt att bygga upp den egna självkänslan. 

Levande verkstad arbetar kontinurligt med eleverna i klass1-3 i den form vi beskrivit. Men vi får ibland tillfälliga uppdrag som uppstatare till ett nytt ämne i de äldre årsklasserna. Tex. om en klass ska arbeta med vikingatiden så kan vi komma och starta upp detta ämne genom att bygga upp en spännande miljö och dramatisera en historisk berättelse. Detta gäller även förskoleklass och förskolan.

 

Höstlovet 2020.
Hej!
Vi öppnar både på Visugglan och i matsalen kl.06.00 och serverar frukost där som vanligt. De andra avdelningarna öppnar kl. 08.00.
Jag delegerar huvudansvaret för fritids till Catharina Svensson under torsdag och fredagen. 
Vill också passa på att påminna er om att fylla i barnens schema på infomentor.

Önskar er alla ett skönt höstlov.
//Ola

 

 

Terminens föräldramöten F-6 och fritids.

Mappkväll förskoleklass:

Föräldramöten:
Förskoleklasserna:

1:or: 
2:or: 
3:or:
4-6: 
Utvecklingsamtalsveckor:
Förskoleklass: 
1:or: 
2:or: 
3:or: 
4:or: 
5:or: 
6:or: Skol och fritidsrådsmöten:

Miljörådsmöten:


Studiedagar:


Besöksdagar för förskoleklass 2020-21:

Miljö - Musik - Kultur