Skol- & fritidsråd


Syftet med skol- och fritidsrådet (SFR) är dels att skapa dialog och samarbete mellan föräldrar och skolans ledning samt ge föräldrar ökat inflytande över skolans verksamhet och sina barns skolgång. SFR sammanträder två gånger per termin och tar upp övergripande frågor om skolan och dess utveckling. I SFR sitter en representant för varje klass F-9 tillsammans med representanter för skolledning, personal, elevråd och förskoleverksamheten.

Exempel på frågor för SFR
•    Idéer och förslag med utvecklingsfokus gällande skolans verksamhet.
•    Insyn i verksamhetsplanering.
•    Frågor om ”skolmiljön” inomhus/utomhus.
•    Diskussion om nya rutiner som rör elever/föräldrar.       
     (t.ex. likabehandlingsplan, sjuk/friskanmälan, lämning/hämtning mm)
•    Pedagogiska funderingar.
•    Rapporter från övriga råd och forum.

Ordförande i SFR är Martin Byggeth 0722-362178 (martin.byggeth@live.com)

Mötesdagar för SFR läsåret 2015/2016
Tisdag 2015-09-08
Måndag 2015-11-23
Tisdag 2016-03-08
Måndag 2016-05-16

Mötestid & plats är kl 18:30 i Dackesalen om inget annat anges i kallelsen. Protokoll från SFR möten läggs inte ut på hemsidan utan distribueras via klassrepresentanterna.

Föräldrar och elever som önskar ta upp frågor till Skol- och Fritidsrådet kontaktar i första hand sin klassrepresentant eller SFR ordförande.

Formulär påsklov 2018

Körslaget!!
Torsdagen den 22 mars är det "Körslag" i Wämöskolansidrottshall kl.15.30-16.30.
Det är en konsert med Musikugglans fritidskörer "Miniugglorna och "Ugglekören"tillsammans med Karlskrona Montessoris fritidskör som sjunger.
Vi ber er alla fritidsföräldrar att inte hämt ert/era barn före kl.16.30. Ta kontakt med någon på fritids om ni behöver hämta tidigare denna dag.


Detta är länken till modersmålsundervisning som Karlskrona kommun anordnar
Ansökan till modersmålsundervisning:

Modersmål på arabiska anordnas på Musikugglan med
start måndagen den 18 september kl.14-15 för f-3 och kl.15-16 för 4-9.
Lärare är Sawsan Aljaret.
Anmälan sker till bitr. rektor Stina Erserum 0733-218001

 

Terminens föräldramöten F-6 och fritids.
Mappkväll: Torsdagen den 12 april
1:or: Måndagen den 5 mars (även mappkväll)
2:or: Måndagen den 19 mars
3:or: Onsdagen den 7 mars
Förskoleklass 2018-19: Måndag 7 maj

Utvecklingsamtalsveckor:
Förskoleklasserna: v.16 och v.17
1:orna v.11-13
2:orna v.17-20
3:orna v. 11-13

Skol och fritidsrådsmöten:
26 mars kl.18.30


Miljörådsmöten:

Studiedagar:
Fredag 13 april 2018
Fredag 18 maj 2018

 
 
Miljö - Musik - Kultur