Larven

 

På Larven arbetar 6 fantasifulla pedagoger och vi har roliga dagar tillsammans med 26 nyfikna och lekglada 3- och 4-åringar.
I vårt arbetssätt följer vi barnens intressen och utmanar dem i deras lek och lärande. Vi arbetar stundtals i olika projekt tillsammans.

 Larven   Larven

Vi delar upp oss så mycket som möjligt i mindre grupper för att alla ska komma till tals och för att det ska bli lugnare stunder tillsammans.

 Larven   Larven

 
Vi lägger också stor vikt vid vår inne- och utemiljö, där vi försöker skapa utmanande och intressanta ytor och rum, som kan locka barnen till lek och utforskande.

Larven 

Materialet är lättåtkomligt för barnen och för att utmana dem vidare byter vi ut material eller lägger till när vi ser att behovet finns.

 

Vi är ute på vår gård varje dag och i alla väder. Där kan vi bl.a träna vår grovmotorik och tala om djur och natur.

    Larven

Miljö - Musik - Kultur