Larven

 

På Larven arbetar 5 fantasifulla pedagoger och vi har roliga dagar tillsammans med 25 nyfikna och lekglada barn, födda -14 och -15. 

 

I vårt arbetssätt följer vi barnens intressen och utmanar dem i deras lek och lärande. Vi arbetar stundtals i olika projekt tillsammans.

 

Vi delar upp oss så mycket som möjligt i mindre grupper för att alla ska komma till tals och för att det ska bli lugnare stunder tillsammans.

    

 
Vi lägger också stor vikt vid vår inne- och utemiljö, där vi försöker skapa utmanande och intressanta ytor och rum, som kan locka barnen till lek och utforskande.

 

Materialet är lättåtkomligt för barnen och för att utmana dem vidare byter vi ut material eller lägger till när vi ser att behovet finns.

 

Vi är ute på vår gård och i vår skogsglänta varje dag och i alla väder. Där kan vi bl.a träna vår grovmotorik och tala om djur och natur.

   

 

Måndag 23/9 är förskolan stängd p g a planeringsdag

 

 

 

 

Miljö - Musik - Kultur