Puppan

Puppan är vår avdelning för de minsta barnen med 12 inskrivna barn. Här sätter vi barnens trygghet i fokus. Tryggheten är viktigt för deras välbefinnande. Ofta är det här barnet börjar sin tid på förskolan, för att sedan följa med gruppen hela vägen upp till skolan, därför tycker vi det är viktigt att de känner sig trygga redan från början.

För att skapa trygghet jobbar vi bl a mycket med rutiner så barnen vet vad som ska hända och vad som förväntas av dem.

   

Språket utvecklas mycket och fort i dessa åldrar. För att hjälpa till i utveckling sjunger vi mycket tillsammans med barnen, både i planerade sångstunder och spontant. I de planerade sångstunderna använder vi oss ofta av olika figurer som förknippas med de olika sångerna och även rörelser. Det blir mer spännande då!

   

Motorik tränas det mycket hos oss!

Inne, genom att klättra upp och ner på våra soffkuddar eller ett roligt rörelsepass till musik. Kanske tar vi fram balansstenarna för att utmana lite.

Ute, genom att t ex ta sig upp för våra stora backar, cykla eller kanske ta en runda i vår motorikbana.         

                                               

Brevidlek är ett gammalt myntat begrepp men faktum är att vi ser varje dag hur barnen samspelar med varandra. De söker kontakt, hjälper kompisarna, delar med sig och härmar efter. De lär sig så mycket av varandra!

Vi försöker förändra vår miljö emellanåt för att det alltid ska vara spännande, roligt och inspirerande att vara hos oss!

 

Miljö - Musik - Kultur