Snigeln

 


På avdelningen Snigeln går 29 stycken barn. De är 4- 5 år gamla.

Grundtänket hos oss pedagoger är att barn kan om vi visar att vi tror på dem och de får möjlighet att försöka. Att lyssna och vara nyfikna på barnen är vår skyldighet. Vi utgår hela tiden från det positiva i barnen och får dem att växa och utvecklas utifrån det.

  

I vårt arbete utgår vi ifrån barnens nyfikenhet, vetgirighet och intressen. Vi pedagoger är barnens medupptäckare och lär tillsammans med dem. Vi arbetar ständigt med att hitta nya sätt att utmana barnen och ge dem en meningsfull och rolig verksamhet.


  

Vi arbetar i grupper där antalet barn beror på vilken aktivitet vi ska göra eller vilken utmaning vi ska ge barnen. Att arbeta i mindre grupper ger alla barnen möjlighet att vara aktiva, arbeta koncentrerat och att höras och synas.

Vi är flexibla och nyfikna och ingen vecka är den andra lik. Vissa aktiviteter är återkommande då vi tycker det är viktiga aktiviteter som gynnar barnens utveckling och som vi pedagoger också brinner för. Några av dessa aktiviteter är skogen, drama och skapande aktiviteter.

 

Vi lägger stor vikt vid vår innemiljö. Den förändras ständigt. Detta för att den ska vara vacker, intressant, meningsfull och utmanande för barnen. Den ska också skapa tillfällen för möten mellan oss som vistas i miljön. Materialet byts ut och nytt tillförs.    

Miljö - Musik - Kultur