Skol- och fritidsråd

Syftet med skol- och fritidsrådet (SFR) är att främja en dialog och samarbete mellan föräldrar och skolledning i syfte att utveckla skolans verksamhet. SFR sammanträder två gånger per termin och tar upp övergripande frågor om skolan och dess utveckling. I SFR sitter en representant för varje klass F-9 tillsammans med representanter för skolledning, personal och elever.

Exempel på SFR frågor

  • Information från skolledning, övriga råd och forum för diskussion.
  • Insyn i och samarbete kring pedagogiska frågor, hjälpmedel, stödfunktioner, läxor, mm.
  • Idéer och förslag med fokus på utveckling av skolans verksamhet.
  • Diskussion om rutiner och policy som rör elever, föräldrar eller personal. (t.ex. likabehandlingsplan, policy för mobiltelefon, rutiner för lämning/hämtning)

Ordförande i SFR är Martin Byggeth 0722-362178 (martin.byggeth@live.com)

Mötesdagar för SFR läsåret 2018/2019

Måndag  2018-08-27
Tisdag   2018-11-20
Måndag  2019
Onsdag  2019

Mötestid & plats är kl. 18:30 i matsalen om inget annat anges i kallelsen. Protokoll från SFR möten läggs av sekretesskäl inte ut på hemsidan utan distribueras av klassrepresentanterna.

Föräldrar och elever som önskar ta upp frågor till Skol- och Fritidsrådet kontaktar i första hand sin klassrepresentant eller SFR ordförande.

 

 

Vid frånvaro kollar du upp vad du missar i classroom. Hör av dig till din lärare  om något är oklart.

Studiedag: 25/5

Skolavslutning 11 juni kl 11.00-12.30. På grund av Covid-19 kommer vårdnadshavare inte att kunna delta. Det är mycket tråkigt att vi inte kan ta emot er men det är av stor vikt att ni följer dessa restriktioner för att avslutningen ska avlöpa så smidigt som möjligt. EV hämtning och lämning kommer att ske vid bussfickan för 4-9 (gamla vaktmästarbostaden vid Wämöskolan).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö - Musik - Kultur