Skol- och fritidsråd

Syftet med skol- och fritidsrådet (SFR) är att skapa dialog och samarbete mellan föräldrar och skolledning i syfte att främja inflytande på skolans verksamhet och barnens skolgång. SFR sammanträder två gånger per termin och tar upp övergripande frågor om skolan och dess utveckling. I SFR sitter en representant för varje klass F-9 tillsammans med representanter för skolledning, personal och elever.

Exempel på SFR frågor

  • Information från skolledning, övriga råd och forum för diskussion.
  • Insyn i och samarbete kring pedagogiska frågor, hjälpmedel, stödfunktioner, läxor, mm.
  • Idéer och förslag med fokus på utveckling av skolans verksamhet.
  • Diskussion om rutiner och policy som rör elever, föräldrar eller personal. (t.ex. likabehandlingsplan, policy för mobiltelefon, rutiner för lämning/hämtning)

Ordförande i SFR är Martin Byggeth 0722-362178 (martin.byggeth@live.com)

Mötesdagar för SFR läsåret 2017/2018

Måndag  2017-09-11
Tisdag   2017-11-14
Måndag  2018-03-26
Onsdag  2018-05-02

Mötestid & plats är kl. 18:30 i matsalen om inget annat anges i kallelsen. Protokoll från SFR möten läggs inte ut på hemsidan utan distribueras via klassrepresentanterna.

Föräldrar och elever som önskar ta upp frågor till Skol- och Fritidsrådet kontaktar i första hand sin klassrepresentant eller SFR ordförande.

 

 

 Viktiga datum våren 2018:

 

Välkomna på skolavslutning i Wämö-parken torsdagen den 14 juni för år7-9 kl. 11.30.

Solister uppträder med start kl. 10.40 på "lilla scenen".

Varmt välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö - Musik - Kultur