Skol- och fritidsråd


Syftet med skol- och fritidsrådet (SFR) är dels att skapa dialog och samarbete mellan föräldrar och skolans ledning samt ge föräldrar ökat inflytande över skolans verksamhet och sina barns skolgång. SFR sammanträder två gånger per termin och tar upp övergripande frågor om skolan och dess utveckling. I SFR sitter en representant för varje klass F-9 tillsammans med representanter för skolledning, personal, elevråd och förskoleverksamheten.

Exempel på frågor för SFR
•    Idéer och förslag med utvecklingsfokus gällande skolans verksamhet.
•    Insyn i verksamhetsplanering.
•    Frågor om ”skolmiljön” inomhus/utomhus.
•    Diskussion om nya rutiner som rör elever/föräldrar.       
     (t.ex. likabehandlingsplan, sjuk/friskanmälan, lämning/hämtning mm)
•    Pedagogiska funderingar.
•    Rapporter från övriga råd och forum.

Ordförande i SFR är Martin Byggeth 0722-362178 (martin.byggeth@live.com)

Mötesdagar för SFR läsåret 2015/2016
Tisdag 2015-09-08
Måndag 2015-11-23
Tisdag 2016-03-08
Måndag 2016-05-16

Mötestid & plats är kl 18:30 i Dackesalen om inget annat anges i kallelsen. Protokoll från SFR möten läggs inte ut på hemsidan utan distribueras via klassrepresentanterna.

Föräldrar och elever som önskar ta upp frågor till Skol- och Fritidsrådet kontaktar i första hand sin klassrepresentant eller SFR ordförande.

 

 Viktiga datum våren 2018:

Påsklov vecka 14 (efter påsk)

Klämdag måndag 30 april och fredag 11 maj

Studiedagar vt18: fredag 13/4 och fredag 18/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö - Musik - Kultur