Så gör vi på Musikugglan


Skolans verksamhet är väl dokumenterad och drivs av skolledningen med personalen till hjälp. Det finns ett bra häfte som skickas ut till alla föräldrar varje höst med diverse användbar information. Ytterligare information om skolan och dess verksamhet, m.m. finns på hemsidan. Men denna information avser bara skolans ansvarsområde och berör inte områden där vi föräldrar själva bestämmer hur vi ska göra. Det gäller exempelvis klasskassor, klassresor, julgåvor, avtackning vid examen, mailutskick, tacktal vid konserter, födelsedagar, etc.

Som komplement till skolans information har föräldrarna genom klassrepresentanterna i Skol- och Fritidsrådet därför tagit fram dokument "Så gör vi på Musikugglan" för att ge vägledning i dessa frågor. Vi ser gärna att man följer dessa rekommendationer. Kontakta gärna  din klassrepresentant eller SFR ordförande med förslag och synpunkter så vi kan utveckla och hålla dokumentet uppdaterat.

Så gör vi på Musikugglan (öppnas i nytt fönster)

 

Glad sommar önskar vi er alla!
Välkomna tillbaka till en ny termin torsdagen den 22 augusti.
Läsårstiderna för 2019/2020 finns under fliken Händer på Porten.
Personalen på Porten/Musikugglan
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö - Musik - Kultur